?

Log in

No account? Create an account
May. 16th, 2013 @ 08:58 pm Finally a comment on a pin
Tags:

During lunch, finally someone commented on my pin. "Hey, is that a little devil?"
It turns out that the red Tokugawa pin had been noticed, but it looks kinda 'official' so everyone ignored it politely...
I wonder what they will make of thr pin I'll wear tomorrow!

About this Entry
SD Fub
[User Picture Icon]
From:nnk0711
Date:May 17th, 2013 01:35 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ah, leuk experiment! Welke pin krijgt de meeste/beste reacties?! Ghihi.
Hoe meer kleuren, hoe beter, zou ik denken ^-^
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:May 18th, 2013 06:58 pm (UTC)
(Permanent Link)
Dat zou je denken (en dat dacht ik ook), maar uiteindelijk was deze pin (die van Uamou die een softijsje eet) degene waar de meeste opmerkingen over kwamen -- blijkbaar was de Gundam-pin te 'ingewikkeld', en bij deze zie je snel waar het over gaat.
(Reply) (Parent) (Thread)