Hein (fub) wrote,
Hein
fub

 • Mood:

Writer's book

Each year, the cultural center where I did the writing course publishes a Writer's Book. Every student can enter a short piece, and it will be published in the book of that year. The deadline is April 18th, and I have been thinking about what to do. Originally, I wanted to enter my time travel piece, but it's not finished and too long. I had basically four options:
- Write something completely new;
- Use a piece I had lying around;
- Adapt a piece of the time travel story; or
- Send in nothing.

I tried option 1 this evening. I wanted something with a deep mythological and symbolic feel, like Borges. I read a few 'florilegia' in the Nobilis book for inspiration, and just started writing.
This is still the very rough draft. I'll read it over again tomorrow evening, and edit it. In the meanwhile, if you have any comments, they are greatly appreciated!

Zeven jaar had de Heer der Kwellingen de inwoners van de wereld met zijn bewind van terreur en onderdrukking gegeseld. Torenhoge belastingen die de boeren en handwerkslieden nauwelijks konden betalen en een dienstplicht die alle jonge mannen en vrouwen in het leger inlijfde, om ze in een vergeten oorlog in een ver land te laten sneuvelen. Zeven jaren, elk nog zwarter dan de voorgaande. En nog konden de ellende, de hongersnoden en de bloederig neergeslagen opstanden de dorst van de Heer niet lessen. Sterker nog, het leek wel of hij juist sterker werd, alsof zijn greep op de levens van zijn onderdanen steeds sterker werd.

In de schamele hutten van de boeren gingen de verhalen rond over de periode van vóór de Heer der Kwellingen, toen de wereld werd geregeerd door de Vrouwe der Waarheid. Zij was mooi en zachtaardig, en ze regeerde de wereld met zachte hand. Altijd had zij een luisterend oor voor de problemen en klachten van de inwoners. Als het in haar macht lag (en zij was in de wereld zo verschrikkelijk machtig), dan beslechtte zij twisten en herstelde zij onrecht.
Helaas was de Vrouwe buiten de wereld erg zwak: al haar levens-energie had zij in haar wereld gegoten. Haar enige verdediging was het feit dat ze haar wereld goed verborgen hield. Maar toen de Heer der Kwellingen de wereld had gevonden, stond zij weerloos voor hem. Er was nog een korte slag geweest, maar de troepen van de zachtaardige Vrouwe waren niet opgewassen tegen de geharde veteranen in de legers van de Heer der Kwellingen. Op de trappen van het paleis had hij haar overmeesterd.
Zeven dagen en zeven nachten werd de Vrouwe door de Heer der Kwellingen gefolterd. Op de ochtend van de achtste dag bezweek zij, nadat zij een verschrikkelijke vloek over de Heer der Kwellingen had uitgesproken. Het verhaal ging dat de Heer lachte toen zij stierf.

Maar de Vrouwe had bondgenoten, buiten de wereld. Zij besloten om haar wereld, die ook voor hun verborgen was geweest, te zoeken en de Heer der Kwellingen te verdrijven. Vele avonturen beleefden zij, voordat ze de wereld vonden en konden betreden. Maar de Heer der Kwellingen was op hun komst bedacht geweest. Zijn legers stonden klaar: rij aan rij, geharnast en bewapend met het sterkste staal. Allen vielen voor de zwaarden van het Bondgenootschap, want niemand was in staat om de gram van vier Heren en drie Vrouwen te weerstaan. Zeven dagen lang trokken zij door verwoestte dorpen en smeulende puinhopen, op weg naar het paleis.

Daar, voor de trappen van het paleis, waar zeven jaar geleden de Vrouwe viel, wachtten hen de elite-troepen van de Heer der Kwellingen. Zeven-koppige draken, vuurspuwende trollen en reusachtige demonen stortten zich op het goddelijke zevental. De lijfwacht van de Heer der Kwellingen viel onder de zwaarden van de zeven.
Bespatterd met het bloed van degenen die zij hadden gedood, drongen de zeven het paleis binnen. In de troonzaal troffen zij de Heer der Kwellingen, in vol ornaat: gekleed in zijn zwarte harnas, zijn zwaard in de hand. De zeven hieven hun zwaarden, maar de Heer der Kwellingen stak zijn hand op. Hij wierp zijn zwaard terzijde, zette zijn helm af en ontdeed zich van zijn borstplaat.
‘Kom,’ zei hij, en wenkte hen. ‘Zeven jaar heb ik deze wereld leeg gezogen. Zeven jaar ben ik gegroeid, gevoed door de kwellingen die ik de bewoners van deze wereld oplegde. Zeven jaar heb ik ook jullie gekweld en heb ik mij gelaafd aan jullie wanhoop. Zeven dagen lang hebben jullie mijn legers afgeslacht, en heb ik mij gevoed met hun lijden. Mijn aspect is alsmaar sterker geworden, en daar ben ik jullie dankbaar voor.’
De Heer der Kwellingen deed een stap naar voren en spreidde zijn armen uit. ‘Kom, nu is het mijn beurt om gekweld te worden. De Vrouwe had het voorspeld, en zeven jaar lang heb ik uitgekeken naar dit moment. Kwel mij, en laat mij één worden met mijn aspect!’

De zeven wierpen hun wapens terzijde, en vertrokken.
Subscribe

 • Supergeil

  I can’t stop thinking about this German supermarket commercial of six years ago. Especially since in German the slang term…

 • Make a dungeon together!

  Over on RPGGeek, there’s a fun thread to make a dungeon together. Someone selected a dungeon map, divided it into rooms/areas and invited the…

 • D&D best practice: Homebrewery

  Dungeons & Dragons is a game that rewards "system mastery": if you know the rules well, you will do 'better' at the game. (With 'better' being…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 11 comments

 • Supergeil

  I can’t stop thinking about this German supermarket commercial of six years ago. Especially since in German the slang term…

 • Make a dungeon together!

  Over on RPGGeek, there’s a fun thread to make a dungeon together. Someone selected a dungeon map, divided it into rooms/areas and invited the…

 • D&D best practice: Homebrewery

  Dungeons & Dragons is a game that rewards "system mastery": if you know the rules well, you will do 'better' at the game. (With 'better' being…