?

Log in

No account? Create an account
Apr. 30th, 2012 @ 12:35 pm Souvenirs
Current Mood: happy
About this Entry
juggling
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 30th, 2012 01:24 pm (UTC)
(Permanent Link)
"Cartoleria Pantheon", in de zijstraat rechts naast het Pantheon. Ze hebben veel 'standaard spul', maar deze marmers hingen achter de kassa. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)