?

Log in

No account? Create an account
Aug. 28th, 2011 @ 01:21 pm Berlin
Current Mood: relaxedrelaxed
Tags:
About this Entry
Viking!
[User Picture Icon]
From:bouncie
Date:September 2nd, 2011 07:49 am (UTC)
(Permanent Link)
Ja op zich wel, maar het was voor ons gewoon een last minute uitje waarvoor we geen vrije dagen hoefde op te nemen :D Het is weer wat anders dan uit aan in Amsterdam ;)
(Reply) (Parent) (Thread)