?

Log in

No account? Create an account
Aug. 28th, 2011 @ 01:21 pm Berlin
Current Mood: relaxedrelaxed
Tags:
About this Entry
Viking!
[User Picture Icon]
From:fub
Date:August 29th, 2011 08:56 am (UTC)
(Permanent Link)
Ik vond het iets te 'gritty' voor mijn smaak (zoals tyggerjai het treffend uitdrukt). Ben je wel eens in Kopenhagen geweest?
(Reply) (Parent) (Thread)