?

Log in

No account? Create an account
Aug. 28th, 2011 @ 01:21 pm Berlin
Current Mood: relaxedrelaxed
Tags:
About this Entry
Viking!
[User Picture Icon]
From:nnk0711
Date:August 28th, 2011 08:12 pm (UTC)
(Permanent Link)
Oh ik vond Berlijn echt een heel fijne stad =) Fijn contrast tussen geschiedenis die je nog voelt, en moderne architectuur en musea =)
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:August 29th, 2011 08:56 am (UTC)
(Permanent Link)
Ik vond het iets te 'gritty' voor mijn smaak (zoals tyggerjai het treffend uitdrukt). Ben je wel eens in Kopenhagen geweest?
(Reply) (Parent) (Thread)