?

Log in

No account? Create an account
Aug. 28th, 2011 @ 01:21 pm Berlin
Current Mood: relaxedrelaxed
Tags:
About this Entry
Viking!
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:August 28th, 2011 07:03 pm (UTC)
(Permanent Link)
Zoals ik je al schreef, heb ik met plezier jullie mailverslagen gelezen. Berlijn staat intussen op ons "must-do" lijstje. Weet alleen niet of dit voor of na ons volgende New York reisje zal zijn ;-)
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:August 29th, 2011 08:39 am (UTC)
(Permanent Link)
Leuk! babarage wilde ook al gaan. Als jullie niet tegelijk gaan, dan kunnen jullie onze reisgids lenen!
(Reply) (Parent) (Thread)