?

Log in

No account? Create an account
Apr. 27th, 2011 @ 11:05 pm Brooklyn Bridge
Current Mood: okay
A shot of the famous bridge, taken from between the Brooklyn and the
Manhattan bridges. We're going to walk back to Manhattan -- it's downhill
from here, and we can soak up some of the views of the Manhattan skyline.

About this Entry
nixie
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:April 28th, 2011 07:52 am (UTC)
(Permanent Link)
Over de Brooklyn-Queens Expressway (BQE) heeft Sufjan Stevens nog een hele cd en dvd gemaakt. Op de dvd is ook goed te zien dat het daar *altijd* druk en lawaaierig is.
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 30th, 2011 02:06 pm (UTC)
(Permanent Link)
Op die CD staat dan voornamelijk motorgeronk? ;)
(Reply) (Parent) (Thread)