?

Log in

No account? Create an account
Apr. 11th, 2011 @ 08:18 am (no subject)
Current Mood: happyfestive
Happy birthday, cissa!
About this Entry
eten
[User Picture Icon]
From:ukkepuk
Date:April 11th, 2011 09:04 pm (UTC)
(Permanent Link)
Heya :)

Ik vroeg me af of mijn post goed was aangekomen :)
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 12th, 2011 07:49 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ja! Maar vanwege het gedoe met LJ was ik er nog niet aan toe gekomen om de foto's te posten... Komt morgen in orde!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:ukkepuk
Date:April 13th, 2011 12:49 pm (UTC)
(Permanent Link)
Geen probleem, doe maar rustig aan :) Zou het alleen stom vinden als het kwijt was geraakt, vandaar :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:cissa
Date:April 14th, 2011 10:53 pm (UTC)
(Permanent Link)
Thank you! :)
(Reply) (Thread)