?

Log in

No account? Create an account
Mar. 13th, 2011 @ 09:32 pm Another earthquake-related post
Current Mood: indescribableindescribable
Tags:
Two pages that are of special note to me in the sea of (sometimes sensationalist) information out there:
- Why I am not worried about Japan's nuclear reactors: a piece by a nuclear research scientist about the design and operation of the power plants that are situated in the disaster area, and what has happened there;
- Japan Earthquake: before and after: Satellite images from before and after the earthquake/tsunami combo.
About this Entry
slotmachine
[User Picture Icon]
From:vleeg
Date:March 14th, 2011 08:03 am (UTC)
(Permanent Link)
Aardbevingen, tsunamis kernreactoren & straling,.. Het klinkt als de openingsscene van een godzilla film :s
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:March 14th, 2011 08:19 am (UTC)
(Permanent Link)
Met dien verstande dat er een minimale, onschadelijke hoeveelheid straling is vrijgekomen. Daar zal een hagedis niet van muteren tot een steden-vertrappend monster!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:vleeg
Date:March 14th, 2011 09:04 am (UTC)
(Permanent Link)
Pas maar op, zo denken de mensen in de eerste paar scenes ook altijd, 'Joh, daar is niets aan de hand' en dan kot er 1 wetenschapper of kind (apart!) die het tegendeel beweert, waarna hij/zij wordt weggezet als de nieuwe dorpsgek.

spoel dan nog even 2 of 3 scenes door en zie hoe grote vuurspuwende donderhagedis door downtown Tokyo dendert, al dan niet op de hielen gezeten door een mecha-godzilla of mega mothma


pas maar op! ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)