?

Log in

No account? Create an account
Feb. 20th, 2011 @ 07:53 pm Volcanic eruption
Current Mood: impressedimpressed
Current Music: Spandau Ballet - Barricades - Introduction
I don't have any context, but this photo of a volcanic eruption is quite spectacular. Even more spectacular than volcano eruptions are normally, I'd say.

(Unfortunately, I found a link without context, and the search on the NG website seems to be broken.)
About this Entry
display
From:(Anonymous)
Date:February 20th, 2011 09:06 pm (UTC)
(Permanent Link)
Wow. Dit heb ik nog nooit gezien. Prachtig! Zou die bliksem door de uitbarsting veroorzaakt zijn of zou dit een toevallige samenloop van 2 natuurverschijnselen zijn?
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:nnk0711
Date:February 21st, 2011 10:59 am (UTC)
(Permanent Link)
Ja, dat was die vulkaan is IJsland waardoor we allemaal niet meer konden vliegen vorig jaar! Ik weet de naam van de vulkaan niet, maar als je zoekt vind je meer van dit soort prachtige foto's =)
(Reply) (Thread)