?

Log in

No account? Create an account
Jan. 18th, 2011 @ 05:55 pm Data security
Current Mood: discontentdiscontent

(from Unreasonable Faith)

Previously.
About this Entry
slotmachine
[User Picture Icon]
From:nnk0711
Date:January 18th, 2011 08:02 pm (UTC)
(Permanent Link)
awesome =)
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:loputon
Date:January 19th, 2011 05:31 am (UTC)
(Permanent Link)
So who are they and what did they do exactly? :p
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:January 19th, 2011 06:26 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik heb de indruk dat je het nieuws niet echt bijhoudt. ;)

De bovenste meneer is Julian Assange, hoofdredacteur van WikiLeaks, een site waarop allerlei gelekte informatie terecht komt. Op dit moment worden er diplomatieke telegrammen gepubliceerd die Amerikaanse ambassades naar de US hebben gestuurd. Daar zit heel, heel veel interessants bij, maar de US is er natuurlijk niet blij mee -- en die noemen Julian een schurk en zelfs een terrorist.
De onderste meneer is Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook. Er zijn veel problemen met de privacy van de profielen op facebook -- de klanten van facebook zijn dan ook niet de gebruikers, maar de bedrijven die die gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. Mark is door TIME uitgeroepen als 'Man of the Year'.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:loputon
Date:January 20th, 2011 06:05 am (UTC)
(Permanent Link)
Ja, nieuws is mijn ding niet :p Altijd die negativiteit..

Van Wikileaks had ik al gehoord, maar 't leek mij iets dat niet echt invloed op mij persoonlijk heeft. En Facebook, achja..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:zolphia
Date:January 22nd, 2011 10:39 am (UTC)
(Permanent Link)
The second man is smiling, so he must be nice & good!

Funny picture. It's always good to get another reminder that no matter what, I won't join Facebook.
(Reply) (Thread)