?

Log in

No account? Create an account
Dec. 29th, 2010 @ 06:07 pm Adventures in decluttering
Current Mood: tiredtired
Tags:
Cleaning up the house and getting more organised is like an adventure game with multiple quests that sometimes intersect. For instance, to get rid of the clutter, you need to get more storage space. But before you can do that, you need to clear your work area. In order to do that, you need to throw away stuff you don't need anymore.
Parallel to that, you need to vacuum the whole house. But before you can do that, you have to get rid of the garbage bags first, which triggers another side-quest where you empty all the waste baskets in the whole house, just to get it over with.

It is crucial to know these chains of causality, to know what can be done in parallel and where the multiple streams cross through a single activity. Otherwise you risk running out of steam and/or time before a single 'quest' is finished, leaving you in an even bigger mess than before.

For us, the end result is more than 3 meters of extra shelving and a lot less clutter. And a much cleaner house.
About this Entry
Maid dance
[User Picture Icon]
From:greybeta
Date:December 29th, 2010 08:06 pm (UTC)
(Permanent Link)
Yep, cleaning is an adventure puzzle game! =)
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:babarage
Date:December 29th, 2010 08:41 pm (UTC)
(Permanent Link)
oh I know exactly what you mean. I get distracted all the time while cleaning up. and in the end I have all kinds of stuff done but not necessarily what I planned to do :).
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:December 29th, 2010 09:47 pm (UTC)
(Permanent Link)
Jullie hebben toch niet speciaal opgeruimd omdat wij vrijdag komen? Had niet gehoeven hoor... Maar opruimen is ook niet mijn favoriete bezigheid, alleen ontkom je er zo af en toe niet aan. Ik heb afgelopen week ook weer wat boeken uit de boekenkast gehaald, omdat ik geen ruimte meer had voor mijn quiltboeken. Gisteravond hebben we een aflevering gekeken van de Amerikaanse serie Hoarders: als je dat ziet, dan weet je dat het nog best meevalt met de spullen die we in huis hebben staan.
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:December 30th, 2010 06:54 pm (UTC)
(Permanent Link)
Jullie hebben toch niet speciaal opgeruimd omdat wij vrijdag komen?
Nah, voor bezoek halen we even de stofzuiger door het huis en zorgen we er voor dat de bank en de tafel vrij zijn.
Waar dit over ging, is dat er allerlei spul zich opgehoopt heeft -- daar is (nog) geen vaste plek voor, dus dat zwerft dan zo'n beetje rond. Dat schiet natuurlijk niet op, en daar hebben we wat aan gedaan met die extra planken.

We zullen Hoarders nog wel gaan kijken, voor de shock-value! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:January 5th, 2011 07:02 pm (UTC)
(Permanent Link)
Heh. Our solution is always the same: more shelving. So do that, put your clutter on the shelves, and it's done! :)
(Reply) (Parent) (Thread)