?

Log in

No account? Create an account
Nov. 10th, 2010 @ 10:34 pm Fub the cyclops
Current Mood: okayokay
Some of you already know this, but when I was five, I almost lost my right eye to an infected wound on the cornea. With a high dosage of antibiotics, my eye was preserved -- but I still have a scar, which I can see when I look at bright, white surface. When I needed glasses some nine years later, we went to the same the eye doctor -- just to be on the safe side. He was very interested to look into the scar again, even though it wasn't strictly necessary, just to satisfy his curiosity. He remarked that the wound had healed quite nicely and wanted to know about whether I saw something from the scar.

So, all's well that ends well. Otherwise I would have gotten an artificial eye, like the one made in this video. Very interesting artisanal process. Be warned: if you find empty eye sockets icky, this video might upset you somewhat.
About this Entry
icecream
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:November 11th, 2010 08:30 am (UTC)
(Permanent Link)
Dit wist ik niet van je. Ik heb het filmpje nog niet uitgebreid bekeken: nog even een "geschikt" moment uitzoeken. Ik had vroeger op de MAVO een klasgenoot die een kunstoog had, en zijn "kunstje" was dat hij zijn oog aan kon raken, wat hij dan ook te pas en te onpas deed...
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:vleeg
Date:November 11th, 2010 10:28 am (UTC)
(Permanent Link)
Ah ja ik ken ze, mijn vader heeft zijn hele leven lang al een kunstoog, vroeger was het gewoon een houten bal :o pas rond zijn 18e heeft hij via een oogspecialist in Den Haag (voor een zuid-limburger in die tijd was dat de andere kant van de wereld) een glazen kunstoog gekregen. Helaas ben ik zo gewend aan die hele toestand dat ik het niet meer merk. Dat komt nog wel eens dom over als mensen mij er naar vragen en ik niet kan vertellen welk oog het is, terwijl als je er goed naar kijkt het nog kunt merken aan de bewegingen, maar voor mij heeft mijn vader gewoon altijd zo gekeken :')
(Reply) (Thread)