?

Log in

No account? Create an account
Jul. 11th, 2010 @ 08:22 pm Superstitions
Current Mood: amusedamused
Tags:
About this Entry
Kashira? Kashira? Gozonji Kashira?
[User Picture Icon]
From:_intrinsic
Date:July 15th, 2010 04:07 pm (UTC)
(Permanent Link)
Hein.. Zou je me een tip kunnen geven voor een stempel-maak-set om mee te beginnen? Ik heb binnenkort een handwerk-weekend met een vriendin van me en dan wil ik me er toch echt eens aan gaan wagen wat nieuwe dingen te leren!

Je hebt laatst ook een hele mooie papier-snij-kaart verstuurd aan iemand.. Had je die ook zelf gemaakt? Zo ja, heb je daar dan ook bepaalde tips voor? Ik heb op mijn vakantie in Helsinki in een hobbywinkel een speciaal mesje voor papiersnijden gekocht, dus wel al een heel precies mesje in huis zeg maar..

Heel erg bedankt als je me kan/wil helpen!
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:July 16th, 2010 07:05 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik ga er eens posts over schrijven, maar dat wordt naar alle waarschijnlijkheid wel na het weekend!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:_intrinsic
Date:July 16th, 2010 08:47 pm (UTC)
(Permanent Link)
Een post in de brievenbus? Goed plan! Dan zetten we die bij de posttips, memories en op de infopagina.. dan krijg je er nooit meer vragen over :P

Is mijn post trouwens aangekomen?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:July 21st, 2010 08:09 pm (UTC)
(Permanent Link)
Nee, een post in mijn eigen LJ. Maar hij is openbaar: tada! Hopelijk heb je er iets aan!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:_intrinsic
Date:July 22nd, 2010 10:33 am (UTC)
(Permanent Link)
Super! Heb er zeker iets aan :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:July 22nd, 2010 07:37 pm (UTC)
(Permanent Link)
Fijn! Als ik weer eens een uurtje tijd heb, dan zal ik een zelfde entry maken over papiersnijden!
(Reply) (Parent) (Thread)