?

Log in

No account? Create an account
Jul. 11th, 2010 @ 08:22 pm Superstitions
Current Mood: amusedamused
Tags:
About this Entry
Kashira? Kashira? Gozonji Kashira?
(Deleted comment)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:July 16th, 2010 07:05 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik ga er eens posts over schrijven, maar dat wordt naar alle waarschijnlijkheid wel na het weekend!
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:July 21st, 2010 08:09 pm (UTC)
(Permanent Link)
Nee, een post in mijn eigen LJ. Maar hij is openbaar: tada! Hopelijk heb je er iets aan!
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:July 22nd, 2010 07:37 pm (UTC)
(Permanent Link)
Fijn! Als ik weer eens een uurtje tijd heb, dan zal ik een zelfde entry maken over papiersnijden!
(Reply) (Parent) (Thread)