?

Log in

No account? Create an account
Jul. 10th, 2010 @ 08:36 pm (no subject)
Current Mood: hothot
Current Music: Bat for Lashes - Good Love
It just started raining here. Let's hope the air cools off considerably from this -- then we can air the house somewhat!
About this Entry
Bikini Kuroko
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:July 10th, 2010 09:11 pm (UTC)
(Permanent Link)
Dat was nog eens een serieus onweer! Wat een regen zeg!
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:babarage
Date:July 10th, 2010 10:02 pm (UTC)
(Permanent Link)
hagel en een windhoos en heeeeeel veel regen hier! je kan ook overdrijven he :) heb van alles haastig dicht moeten gooien omdat we anders verzopen :)

(oh en het rommelt nu nog steeds)


Edited at 2010-07-10 10:03 pm (UTC)
(Reply) (Thread)