?

Log in

No account? Create an account
May. 29th, 2010 @ 04:45 pm LiveJournalversary
Current Mood: nostalgicnostalgic
Current Music: Cate Le Bon - Sad Sad Feet
Tags:
About this Entry
SD Fub
[User Picture Icon]
From:loputon
Date:May 29th, 2010 04:04 pm (UTC)
(Permanent Link)
Congrats!
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:loputon
Date:May 29th, 2010 04:06 pm (UTC)
(Permanent Link)
Hehe, ik kijk het ook even na en MORGEN is mijn livejournaliversary! Twee jaar pas, want ik verhuis de hele tijd naar nieuwe livejournals o_O
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:May 30th, 2010 10:22 am (UTC)
(Permanent Link)
Waarom verhuizen mensen eigenlijk naar nieuwe LJ's? Je raakt al je historie kwijt, en je moet weer nieuwe sets friends opbouwen enzo. Is toch allemaal gedoe?
(Reply) (Parent) (Thread)
From:(Anonymous)
Date:May 30th, 2010 11:03 am (UTC)
(Permanent Link)
Poging op opnieuw te beginnen, meer te schrijven, dingen anders aan te pakken... En die friends verhuizen toch gewoon mee :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:May 30th, 2010 11:09 am (UTC)
(Permanent Link)
Toch snap ik dat niet. Want wat let je om gewoon anders/meer te gaan schrijven van de ene op de andere dag? En als je friends meeverhuizen, dan zit je dus alsnog in dezelfde 'groep'.
(Reply) (Parent) (Thread)