?

Log in

No account? Create an account
May. 29th, 2010 @ 04:45 pm LiveJournalversary
Current Mood: nostalgicnostalgic
Current Music: Cate Le Bon - Sad Sad Feet
Tags:
About this Entry
SD Fub
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:May 29th, 2010 04:02 pm (UTC)
(Permanent Link)
Dat is al weer een hele tijd. Ik zal ook eens kijken hoe lang ik al op LJ zit. Volgens mij kwam mijn invite code destijds ook van jou af, toch?
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:May 30th, 2010 10:18 am (UTC)
(Permanent Link)
Volgens mij kwam mijn invite code destijds ook van jou af, toch?
Dat zou zomaar kunnen. Ik had meer codes dan ik kwijt kon, dus als je d'r alleen maar aan dacht om een LJ te nemen, kreeg je al een code van me. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)