?

Log in

No account? Create an account
Apr. 18th, 2010 @ 09:37 pm Done!
Current Mood: okayokay
Instead of an online report of our vacation, we decided to write a book. In a physical book, you can glue the 'artifacts' of your day, such as entrance tickets, stamps of stations or attractions, receipts, etcetera. We've spent most evenings in Japan writing on paper -- but we also sent an email to the 'home front' every evening, as well as the occasional LJ entry. Our evenings were too short. ;)
So when we returned, we had a slight 'backlog' for the book. I've just finished writing the complete story.

Now all that's left is select photos, have those printed out and make a handsome book out of it. I think that might take another month -- we have a lot of photos to go through!
About this Entry
juggling
[User Picture Icon]
From:babarage
Date:April 18th, 2010 08:24 pm (UTC)
(Permanent Link)
so off to the publisher it goes and we can all order a copy? anyway make sure it is done by the 15th of May :).
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 19th, 2010 06:27 pm (UTC)
(Permanent Link)
Haha! It might be finished by then, but maybe not... You'll just have to be patient!
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 19th, 2010 06:27 pm (UTC)
(Permanent Link)
Sommige vakanties zijn het waard!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:ankie
Date:April 19th, 2010 09:44 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik heb een tijdje geleden met InDesign een soort magazine ontworpen voor mijn World of Warcraft guild (5-jarige 'verjaardag'). 20 pagina's, en ik heb begrepen dat als ik het zometeen upload bij lulu.com, dat mensen het voor 9 euro kunnen laten drukken. Is leuk hoor, Indesign :D
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 20th, 2010 04:20 pm (UTC)
(Permanent Link)
Als ik een digitale versie zou willen maken, dan had ik wel gewoon entries op LJ geschreven -- dan hebben jullie er ook nog wat aan. Nee, we willen een fysiek, handgemaakt 'artefact' -- dus ook met de hand geschreven, met de toegangskaartjes er in geplakt enzovoorts. Er wordt dus ook maar één exemplaar vervaardigd!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:ankie
Date:April 20th, 2010 05:24 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik bedoelde ook een fysieke versie, maar dan meer magazine-stijl die geinteresseerden zouden kunnen laten printen (en jullie voor jezelf konden bestellen). :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:April 20th, 2010 07:46 am (UTC)
(Permanent Link)
Het is wel een erg leuk idee, en ook iets wat je kunt pakken en lezen wanneer je wilt. Wordt het een met de hand ingebonden boekwerk?
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 20th, 2010 04:22 pm (UTC)
(Permanent Link)
Uiteraard wordt het handwerk -- we hebben toch niet voor niets zo veel mooi papier gekocht! Maar dat zien jullie tzt wel!
(Reply) (Parent) (Thread)