?

Log in

No account? Create an account
Apr. 16th, 2010 @ 08:17 am Weird-sounding cat
Current Mood: curiouscurious
Tags:
Ever since we collected the cat from the pension where we left him for the vacation, he has been sounding weird. His mews are quite soft and raspy, as if he lost his voice or something. And it's been like that since Monday, so it's not like he got 'better'. But he doesn't seem bothered -- he doesn't mew any less too, it's just softer.
About this Entry
Kashira? Kashira? Gozonji Kashira?
[User Picture Icon]
From:la_pasacookie
Date:April 16th, 2010 08:20 am (UTC)
(Permanent Link)
Waarschijnlijk is hij toch een soort van schor van het vele miauwen daar, komt best vaak voor hoor! En soms duurt het wat langer om die mooie oude brul weer terug te krijgen :)
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 16th, 2010 07:03 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik heb er geen bezwaar tegen dat hij een stuk zachter klinkt (hij is doof en hoort zichzelf dus niet -- dus mauwt hij heel veel en hard), maar ik wil niet dat hij last of pijn heeft. En het gaat toch wel lang door, vind ik.
Misschien moet ik hem aanraden om eens op zijn snoepje te sabbelen in plaats van doorbijten, dat helpt vast. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:nathreee
Date:April 16th, 2010 08:30 am (UTC)
(Permanent Link)
Funny. When we were there to pick up Bimfoodle, the lady said that she thought Chibi was a loud cat who mewed a lot. And told her, well that's probably because Chibi is deaf and he can't hear himself. She didn't know that.
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 16th, 2010 07:04 pm (UTC)
(Permanent Link)
We're quite sure that we've told them a few times. But I guess with so many cats visiting, it's hard to keep track of the typicalities of each one.
(Reply) (Parent) (Thread)