?

Log in

No account? Create an account
Apr. 2nd, 2010 @ 08:33 am (no subject)
Current Mood: mellowmellow
You will have noticed an absence of updates from me the last few days. That is because we don't have wifi in our hotel in Kyoto -- so I can't take pictures and prepare the entries on our way back and then send them when we arrive.
And our evenings are too short as it is, so you'll just have to be patient.

We're still having fun, but walking all around the Fushimi mountain wasn't such a good idea, what with aching feet and all.
About this Entry
slotmachine
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:April 2nd, 2010 10:08 am (UTC)
(Permanent Link)
Ik had al zo'n vermoeden dat jullie zonder internet zaten. Enjoy, en succes met de voetjes!
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:April 2nd, 2010 12:10 pm (UTC)
(Permanent Link)
Natuurlijk hebben we wel internet -- daar hebben we de hotels op geselecteerd. ;)
Maar we hebben geen draadloos internet, en dat maakt dat ik mijn posts niet op mijn telefoon tijdens wat 'downtime' kan voorbereiden. Dus dan schiet het er bij in!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture Icon]
From:ishtar
Date:April 2nd, 2010 12:45 pm (UTC)
(Permanent Link)
tsk...beetje flauw hoor...je moet toch wat overhebben voor je trouwe lezers...hehehehe....

*me grins*

nee hoor...geniet lekker! Wij komen wel foto's kijken en luisteren naar al die indrukken......
(Reply) (Parent) (Thread)