?

Log in

No account? Create an account
Mar. 24th, 2010 @ 09:37 pm Video links
Current Mood: okaydrying
Tags: ,
About this Entry
juggling
[User Picture Icon]
From:fub
Date:March 25th, 2010 10:46 am (UTC)
(Permanent Link)
Oh, die tank was maar een kleintje, vergeleken bij de andere tanks... OK, de spinnenkrabben moesten het met iets minder ruimte doen, maar dat waren er ook (gelukkig) minder. De rest van de tanks waren juist veel groter!
(Reply) (Parent) (Thread)