?

Log in

No account? Create an account
Mar. 24th, 2010 @ 09:37 pm Video links
Current Mood: okaydrying
Tags: ,
Two videos that we made today: Swirling Sardines and What you can expect at the Floating Garden Observatory. Almost as good as being there yourself -- at least you won't get rained upon. ;)
About this Entry
juggling
[User Picture Icon]
From:gertvr
Date:March 24th, 2010 04:44 pm (UTC)
(Permanent Link)
Dat zijn heel veel sardientjes bij elkaar...
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:March 25th, 2010 10:46 am (UTC)
(Permanent Link)
Daar kan je best wel een pizza mee beleggen. Of een kat een weekje van te eten geven. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
From:xaviar_nl
Date:March 25th, 2010 06:30 am (UTC)
(Permanent Link)
Die sardientjes kunnen nog een swirlen :-) En de watertank waarin ze zitten ziet er knap groot uit!
(Reply) (Thread)
[User Picture Icon]
From:fub
Date:March 25th, 2010 10:46 am (UTC)
(Permanent Link)
Oh, die tank was maar een kleintje, vergeleken bij de andere tanks... OK, de spinnenkrabben moesten het met iets minder ruimte doen, maar dat waren er ook (gelukkig) minder. De rest van de tanks waren juist veel groter!
(Reply) (Parent) (Thread)